MEVZUAT

Tüzükler

Tüzük Adı                                                      Dayandığı Kanun/Madde                                 Resmi Gazete Tarihi/Sayısı


İş Teftişi Tüzüğü                                                 1475, 5690                                                                          28.08.1979 / 16738

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü                                 2690                                                                                 07.09.1985 / 18861

Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü                   506                                                                                  22.06.1972 / 14223

Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle

Av Malzemesi veya Benzerlerinin Üretimi,

İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması,               6551                                                                         29.09.1987 / 19589

Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi,

Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük