HİZMETLERİMİZ

Patlamadan Korunma Dokümanı

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre; İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan doküman, PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI olarak adlandırılmaktadır.

PATLAMADAN KORUNMA PLANININ HAZIRLANMASI

  1. Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin belirlenmesi
  2. Tehlikeli yerlerin sınıflandırılması
  3. Patlayıcı ortam risklerine göre alınması gereken önlemler

          3.1. Organizasyon önlemleri

          3.1.1. Çalışanların eğitimi

          3.1.2. Yazılı talimatlar ve çalışma izinleri

          3.2. Patlamadan korunma önlemleri

Patlayıcı ortamlar ile ilgili risk değerlendirmesinin yapılması, tehlike ve risklerin belirlenmesi, patlamaya sebep olacak maddelerin isteyerek ve ya istemeyerek ortaya çıkması halinde, bunların güvenli bir yere uygun bir şekilde yönlendirilmesi ve ya uzaklaştırılmasının sağlanması, patlayıcı ortamda güvenle kullanabilecek ekipmanların ve özelliklerinin belirlenmesi, çalışanların kullanması gereken kişisel koruyucu donanımların seçilmesi, gereken durumlarda çalışanların sesli ve ya görsel işaretlerle uyarılmasının ve ortamdan uzaklaşmasının sağlanması gibi önlemlerin alınması sağlanır.

        4. Patlayıcı ortamlarda kullanılacak ekipmanların ve koruyucu sistemlerin seçiminde uyulacak kriterler

Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi belirtilmemesi halinde patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) belirtilen kategorilere göre seçilir.

Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde, karşılarında verilen kategorideki ekipman kullanılır.

Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipman,

Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman,

Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.

        5. Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için uyarı işaretleri

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler için uyarı işareti; üçgen şeklinde, siyah kenarlı, sarı zemin üzerine siyah yazılı ve sarı zeminin işaret alanının en az %50' si olacak şekilde ve renklerde olur.