HİZMETLERİMİZ

İş Sağlığı Hizmetleri

 

 • İș yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi (İșletmenin tehlike grubuna, çalıșan sayısına ve isteğine bağlı olarak)  
 • Periyodik sağlık taramalarının yapılması ve takibi
 • İșe giriș muayenelerinin onaylanması
 • İlk yardım ve meslek hastalıkları eğitimlerinin verilmesi
 • Risk analizlerinin yapılması
 • İș kazaları ve meslek hastalıklarının takibi
 • Çalıșanların sağlık ve çalıșma ortamının gözetimine ait bilgilerin 10 yıl ișveren adına saklanması
 • İș kazaları ve meslek hastalıklarının yașanması durumunda kayıtların tutulması, bu durumlarla ilgili rapor hazırlanması ve bir daha yașanmaması için gerekli önlemlerin belirtilmesi
 • İș sağlığı güvenliği toplantılarına iștirak edilmesi


SAĞLIK HİZMETLERİ

Firmaların yasal olarak çalışanlarına yaptırmak zorunda oldukları tüm periyodik sağlık tetkik hizmetlerini firmalarınızın çalışma mekânlarında vermekteyiz. Böylece firmaların işgücüne zaman kayıplarının önüne geçilmektedir. Mobil sağlık birimlerimizde görevli uzman işyeri hekimlerimiz ve sağlık memurlarımız çalışanlarınızın ilgili mevzuat çerçevesindeki tüm tıbbi hizmetlerini işyerinize ulaşan tam donanımlı mobil araçlarımız içerisinde yapmakta ve resmi raporlarını düzenlemektedirler.

 • Odıometrı (İșitme Testi)
 • Elektrokardıografı (Ekg)
 • Spirometri (Solunum
 • Fonksiyon Testi)
 • Göz Muayenesi
 • Akciğer Grafisi
 • Așı Uygulamaları
  • Tetanos aşıları
  • Hepatit testleri sonucu uygun hastalara hepatit aşısı
  • Grip aşıları
 • Laboratuar Tetkikleri
  • Tam kan Sayımı (Hemogram)
  • Tam İdrar Tahlili (TİT)
  • Karaciğer Fonksiyon Testleri
  • GOT, SGPT, GAMA-GT, LDH