HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği Hizmetleri

 

 • İș güvenliği uzmanı görevlendirilmesi (İșletmenin tehlike grubuna, çalıșan sayısına ve isteğine bağlı olarak)
 • İș sağlığı ve güvenliği konusunda çalıșan ve ișverenlere rehberlik ve danıșmanlık yapılması
 • Tehlike ve risklerin belirlenmesi, risk analizlerinin, acil eylem planlarının ve güvenli çalıșma talimatlarının hazırlanması
 • İç yönetmeliğin hazırlanması
 • İșletmenin saha gözetimi ve kontrolü
 • İș sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi
 • Yasal mevzuatın takibi ve bilgilendirme
 • Teknik periyodik kontroller ve takibi
 • Yasal yükümlülük çerçevesinde İSG kurulunun kurulması ve faal halde bulundurulması
 • Kimyasalların, yanıcı maddelerin incelenmesi ve patlamadan korunma dokümanının hazırlanması
 • Saha, yemekhane, dinlenme yeri vb. alanların denetlenmesi