HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği Eğitimleri

İșverenler, tüm çalıșanlarını iș sağlığı ve güvenliği ile çalıșma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.

Çalıșanlara verilecek eğitimler, çalıșanların ișe girișlerinde ve ișin devamı süresince;

 • Az tehlikeli ișyerleri için en az 8 saat verilecek ve 3 yılda en az bir kere tekrarlanacak.
 • Tehlikeli ișyerleri için en az 12 saat ve 2 yılda en az bir defa tekrarlanacak.
 • Çok tehlikeli ișyerleri için en az 16 saat ve yılda en az bir defa tekrarlanacak.

Eğitimlerin amacı ișletmelerde sağlıklı ve güvenli ortamlar yaratmak, iș kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu eğitimlerde çalıșanlar yasal hak ve sorumlulukları konusunda ve karșılașabilecekleri mesleki riskler ve bu riskler için alınması gerekli tedbirler konusunda bilinçlendirilirler. İş güvenliği eğitimlerimizde tüm çalışanlara sertifikalı eğitimler verilmektedir.

EĞİTİM KONULARI

 • Çalıșma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
 • Çalıșanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
 • İș Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukiki Sonuçlar
 • Kișisel Koruyucu Donanım Kullanımı
 • Güvenlik ve Sağlık İșaretleri Yönetmeliği
 • Elle Kaldırma ve Tașıma İșleri
 • Acil Durumlar, Tahliye ve Kurtarma
 • Yangın ve Yangından Korunma
 • Patlayıcı Ortamlar ve Patlamadan Korunma Planı
 • Elektrik İle Çalıșma Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
 • Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri
 • İlk Yardım ve Kurtarma
 • İșyeri Temizliği ve Düzeni
 • Meslek Hastalıkları ve Sebepleri
 • Hastalıklardan Korunma Prensipleri Ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması
 • İș Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
 • İș Ekipmanlarında Güvenli Ortam Ve Sistemleri Kurma
 • Ekranlı Araçlarla Çalıșma
 • Çalıșanların Çalıștıkları İșlerle İlgili Risk Analizleri
 • Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri
 • Tehlikeli Gazlar ve Sıvılar
 • İș Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kuralları
 • İș Kazalarının Sebepleri ve Koruma Prensipleri İle Tekniklerin Uygulanması
 • Kaza, Yaralanma ve Hastalıktan Korunma Prensipleri Ve Korunma
 • Kaza, Yaralanma Ve Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması
 • Çalışanların Çalıştıkları İşlerle İlgili İș Talimatları
 • Yüksekte Yapılacak Çalışmalar, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
 • Asbest, Asbest Türleri ve Asbestli Ortamlarda Yapılacak Çalışmalar
 • Çevre Mevzuatı