HİZMETLERİMİZ

Acil Durum Eylem Planı

Acil durum planlaması, meydana gelebilecek yangın, sel, deprem vb. doğal afetler ile sabotaj gibi büyük hasar ve zarara sebep olabilecek risklerle mücadele edilmesi, gerekli tedbirlerin yasal mevzuatlara uygun olarak alınmasıdır. Bu amaçla firmaların acil durum planlamasını yapmaları, en az altı ayda bir tatbikatla personelin eğitimini ve meydana gelebilecek zarar ve hasarın önüne geçilmesini sağlamaktadır.

Firmaların olası acil durumlara hazırlık için belirlemesi ve uygulaması gereken aşağıdaki hizmetleri 7OSGB olarak sunmaktayız.

  • Acil durum planları
  • Koruma ve güvenlik planları
  • Tahliye planlamaları
  • Acil durum ekipleri ve eğitimleri
  • Yangın, Arama kurtarma ve Destek elemanı eğitimleri
  • Haberleşme planları
  • Çevre kazalarına karşı alınacak önlemler
  • Toplanma bölgeleri belirlenmesi
  • Tahliye ve söndürme tatbikatlarının senaryoları ve raporlamaları
  • Yasal yazışmalar